Присъствени учебни занятия от 31 май

 

Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

От 31 май 2021 г. учебният процес за всички ученици ще се осъществява присъствено при спазване на утвърденото седмично разписание за втория срок на учебната 2020/2021 г. Има още

График на учебните занятия след пролетната ваканция

klaНа основание заповед № РД09-856/09.04.2021 г. на министъра на образованието и науката от 12 април се възстановява присъственият учебен процес за учениците от I до IV клас, а учениците от V до XII ще учат присъствено по следния график: Има още