На вниманието на заинтересованите лица

Ръководството на 44. СУ “Неофит Бозвели” Ви информира, че към 30.08.2023 г. има 1 (едно) свободно място за прием на ученици в VIII клас – паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език“. Документи се приемат до 15:30 ч. на 31.08.2023 г. Обявяване на класирането до 10:00 ч. на 01.09.2023 г. Записване на класирания ученик до 16:00 ч. на 01.09.2023 г.

На вниманието на родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

През I-ви учебен срок учебните занятия ще се провеждат, както следва:

I смяна

I-VI клас    •    VIII б клас    •     XII б клас

II смяна

VII клас    •    VIII a клас    •    IX-XI клас    •    XII a клас

 

СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ЗАПИСАНИТЕ В I КЛАС УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

На 11.09.2023 г. /понеделник/ от 18:00 ч. ще се проведат срещи с родителите на първокласниците по паралелки, както следва:

I А – к. 105 (зелена стая)

I Б – к. 106 (лилава стая)

I В – к. 107 (розова стая)

I Г – к. 108 (синя стая)

Очакваме Ви!

Учебници и учебни помагала, необходими на учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение за учебната 2023/2024 г.

ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

V клас        VI  клас       VII клас

ГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП

XI клас             XII клас

За учениците от VIII-X клас информация ще бъде предоставена на по-късен етап предвид необходимостта от уточнения, свързани с обучението им по иновативния модел 1:1.

За учебни предмети, за които не е посочена информация, такава ще бъде предоставена след допълнителни уточнения с учителите по предмета.