cropped-Baner-_Nie-sme-uchilishte-v-oblaka_.png

44. СУ е училище в облака!

uchilishte-v-oblakaОт 2020 година 44. СУ внедрява облачната платформа Google G Suite за образованието, където всички учители и ученици разполагат със свои лични сигурни профили в домейна на учебното заведение. Електронната кореспонденция между училището, учениците и родителите се провежда чрез защитени пощенски кутии и “облачни” приложения. Освен опазване на чувствителните лични данни за потребителите платформата G Suite за образованието осигурява и инструменти за подобряване на качеството на комуникацията и екипната работа в училище. Инструментите на Google допринасят за по-ефективна организация на учебния процес.

В обучението от разстояние в електронна среда 44. СУ използва пълноценно и успешно облачната платформа Google G Suite за образованието. 

Училището ни работи в G Suite for Education по програмата на Столичната община „Училище в облака“, която развива използването на дигитални технологии в образованието. Това е и първата общинска програма за внедряване на модела „Едно към едно“ в общински училища. 1:1 (Едно към едно) е начин на организация на учебния процес, при който всеки ученик и учител имат свое електронно устройство и свързан към него персонален профил (акаунт).

Протокол от заседанието на педагогическия съвет на 44. СУ от 11.01.2021 г.

Протокол от събранието на обществения съвет към 44. СУ от 25.01.2021 г.