Последни новини

„Иновации в действие“

НП „Иновации в действие“ в 44.СУ „Неофит Бозвели“, гр. София и СУ “Васил Левски”, гр. Ардино

В периода  23.03. –  25.03. 2023 г.  в 44. СУ „Неофит Бозвели“  се проведе мобилност за популяризиране и мултиплициране на добри иновации по Национална програма „Иновации в действие“ с тема “Моделът 1:1 – новата парадигма в  обучението и път към подобряване на образователните процеси”.  Участници в срещата бяха екипи от учители и ученици от четири училища партньори по НП „Иновации в действие“: 44. СУ „Неофит Бозвели“, град София, СУ „Васил Левски“, гр. Ардино, 42. ОУ “Хаджи Димитър”, гр. София  и СУ „Никола Войводов”, гр. Враца.

В първия ден от обмена на иновативни практики гостуващите училища бяха посрещнати от домакините на 44. СУ „Неофит Бозвели“,гр. София,  които ги запознаха с историята на училището и ги разведоха из сградата.

След разходката се проведе работна среща на тема “Приложения и инструменти за повишаване на мотивацията за участие в образователния процес” (QR Codes, Thinglink, Google Drawings, Canva Chrome, Adobe Express, Book Creator, Watermarks for worksheets, Hypatia Create, Classroom, Chromebook). През това време учениците от всички участващи в мобилността училища се включиха в  изпълнението на комплекс от упражнения, разработен от деветокласниците на 44. СУ.  Вечерта за младежите бе организирана дискотека  във физкултурния салон на училището.

На следващия ден всички участници в срещата бяха настанени в мултимедийната зала на училището, където госпожа Татяна Михайлова, директор на 44. СУ,  официално откри работната среща по НП “Иновации в действие“, като приветства участниците.

След официалното откриване г-жа Михайлова даде начало на интердисциплинарния урок на тема “ Здравословно хранене”. Първи своето виждане по темата представиха домакините от 9. клас в 44. СУ „Неофит Бозвели“. Те показаха своя финален продукт – сайт,  обхващащ учебните предмети:  биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, математика, английски език и физическо възпитание и спорт. Освен полезна информация за видовете храни и подходящ дневен режим сайтът предлага и комплекс от физически упражнения и формула за изчисляване на индекса на телесната маса. За финал бяха подготвили кръстословици и игра в платформата Kahoot, като за победителите бяха предвидени награди – книги. След тях своя урок по темата представиха и учениците от 9. клас в СУ “Васил Левски”, гр. Ардино. Под ръководството на своите преподаватели по биология и здравно образование, химия и опазване на околната среда, физика и астрономия, математика, английски език, физическо възпитание и спорт и български език бяха подготвили анкета и наръчник за здравословно хранене, сайт, презентация с виртуална реалност, есе по математика, представено  с видео в Animaker, дневен седмичен режим, представен на английски език с помощта на видео бележник, и брошура с народни мъдрости, поговорки и цитати за здравословното хранене. За финал също  бяха подготвили игра  Kahoot с въпроси от представените теми. За победителите в играта отново имаше награди – кошници с плодове. 

След презентацията гостите бяха поканени в компютърната зала на 44. СУ, за да изработят сами рекламни материали – значки и чаши. Учителите проведоха и дискусия, свързана с планирането и изпълнението на представените практики. Програмата на участниците в НП „Иновации в действие“ продължи с културно-развлекателна  програма –  разглеждане на столичните забележителности: станции на софийското метро, СУ “Св. Климент Охридски”, Народното събрание, храм-паметника “Александър Невски”, БАН, Природонаучния музей, Националната художествена галерия, Ларгото -триъгълникът на властта, МОН, статуята на  София, джамията “Баня бaши”, Централни хали, синагогата, Регионалния исторически музей- София, НДК. Обиколката завърши с посещение на мол “Сердика”.

На 25.03.2023 г. отново в  44. СУ  “Неофит Бозвели” участниците от всички училища се включиха в интердисциплинарна игра “Стани богат”, разработена от учениците на 44. СУ. Въпросите тестваха знанията върху учебното съдържание, изучавано в първи гимназиален етап. 

Втората среща по мобилността се проведе  от 30.03. до 01.04.2023 г. в гр. Ардино под домакинството на  СУ “Васил Левски”. В първия ден от обмена на иновативни практики гостуващите училища бяха посрещнати от домакините на СУ „Васил Левски“, гр. Ардино, които ги запознаха с историята на училището и ги разведоха из сградата. След това имаше организирано състезание по спортно ориентиране в местността Орлови скали.  

На следващия ден всички участници в срещата бяха поканени и настанени в залата на Общинския музей, където г-жа Аника Петрова, директор на училището  домакин, официално откри работната среща по НП “Иновации в действие“, като приветства гостите.

След официалното откриване г-жа Петрова даде начало на интердисциплинарния урок на тема “ Комуникация”. Първи своето виждане по темата представиха домакините от 8. клас в иновативно СУ „Васил Левски“, гр. Ардино. Под ръководството на своите преподаватели по български език и литература, философия, английски език, информационни технологии, изобразително изкуство и математика те представиха своите продукти: по български език и литература – училищен вестник, изготвен в Canva, и кръстословица; по философия – видео, направено в Cap Cut, и анкета, с помощта на която участниците в мероприятието можеха да проверят комуникативните си умения. По английски език беше представен проект в Google Earth за невербалното общуване, по информационни технологии учениците представиха сайт, показващ как се променят начините на общуване между хората с развитието на технологиите. По изобразително изкуство учениците представиха книга, изготвена с приложението Book Creator с включени авторски рисунки, също така имаха и комикс, създаден в Canva. Последният представен проект беше по математика – екипът беше изготвил видео в Animaker за история на математиката, а след това имаше и състезание във Wordwall, като за победителите имаше и награди. Урокът на домакините от иновативно СУ „Васил Левски“, гр. Ардино приключи с представяне на резултати от проведена сред учениците анкета за нагласите им към различните видове общуване.

След тях своя урок по темата представиха и учениците от 8. клас в 44. СУ „Неофит Бозвели“.  Фокус на тяхната интерпретация на темата бяха предизвикателствата пред съвременния човек, свързани с комуникацията в различни житейски ситуации. 

  По български език и литература бяха подготвили  анимирано видео с приложението Doodley Animation Software, в което  представиха своето виждане за това кои са най-често срещаните проблеми в комуникацията и кои са най-важните умения, които трябва да бъдат овладени, за да бъде общуването успешно. Чрез историята на своя герой  Митко учениците предложиха  и начини за справяне в  различни комуникативни ситуации.  По английски език представиха презентация със съвети  как да не смесват думи от различните езици и как да преодоляват възможни конфузни ситуации. По немски език  необходимостта  от ученето на чужди езици бе представена чрез видео, проследяващо перипетиите на измислена от учениците героиня, и чрез комикси. За приказките като начин за общуване между поколенията учениците бяха създали книга със собствени илюстрации, изготвена с приложението Book Creator. Презентацията по математика бе насочена към приложението на математически модели в комуникациите.  Проектът  по физическо възпитание и спорт бе  видео, показващо колко е важна  комуникацията в спорта.   На присъстващите бяха раздадени  изработени от осмокласниците  дипляни с ценни съвети за общуването в интернет. За да се добие представа за пътя, извървян от идеята до финалния продукт, бе представено и видео, в което учениците  разказаха какво са направили по различните предмети в работата по проекта. Урокът завърши със забавна игра в приложението Quizizz. 

Домакините от СУ “Васил Левски”, гр. Ардино, бяха подготвили изненада за гостите  –  изпълнение на  песента “Една българска роза”, а  ученици от 8. и 9. клас подариха на присъстващите  по една червена роза. Събитието приключи с неформална работна среща на преподавателите  с цел обмяна на опит, добри иновативни практики и дискусия върху проведените интердисциплинарни уроци.

В следобедните часове бяха предвидени различни занимателни дейности: посещение на Дяволския мост, драматизация на легендата за построяването му, забавни игри, включващи рисуване, логически загадки и превод на текст от родопски диалект на книжовен български език.

Мобилността приключи на 01.04.2023 г. с разходка в  Златоград, където участниците  имаха възможността да посетят  различните занаятчийски работилници и музеите.