Институционални партньорства

44. СОУ  „Неофит Бозвели“ работи в партньорство с институции и организации, свързани с образователната система, обучението и възпитанието на подрастващите.

 • Регионален инспекторат по образованието – София-град –  http://www.rio-sofia-grad.com/
 • Община „Подуяне“ –  http://www.poduiane.info/
 • Министерство на образованието и науката –  http://www.mon.bg/
 • Партньорство с учебни заведения : СУ „Св. Климент Охридски”, ЮЗУ „Неофит Рилски” ДИУУ, НСА „В. Левски”
 • Българско дружество за измерване и оценяване в образованието
 • Столична община
 • Български червен кръст

Взаимодействие с неправителствени организации

 • Фондация „Америка за България”, Джуниър Ачиивмънт
 • Фондация „Заедно в час”
 • Фондация за индивидуално и обществено развитие „Посоки”
 • Фондация „Благотворител”
 • НПО „Политроник”
 • Централен полицейски таекуон-до клуб