Ковид-19 – актуална училищна информация

Заповед №184/26.11.2020 г. на директора на 44. СУ за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние на учениците от 1. до 12. клас, считано от 30.11.2020 г. 

Заповед №159/ 12.11.2020 г. на директора на 44. СУ за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние на учениците от 5. клас, считано от 13.11.2020 г. 

Заповед №156/ 11.11.2020 г. на директора на 44. СУ за преминаване към обучение в електронна среда от разстояние на учениците от 6. и 7. клас (считано от 13.11.2020 г.) и продължаване на обучението в електронна среда от разстояние за учениците от гимназиален етап до 27.11.2020 г. 

Осигурена от РЦПППД възможност за психологическа подкрепа на ученици, родители и педагогически специалисти от дистанция 

Заповед №142/ 09.11.2020 г. за поставяне под карантина на учениците от 7. а клас за периода 09.11.2020 г. до 17.11.2020 г. 

Заповед №140/ 05.11.2020 г. на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“ за поставяне под карантина на учениците от 6. а клас за периода 6.11. – 14.11.2020 г. 

Преминаване към обучение в електронна среда от разстояние за гимназиален етап от 29.10.2020 г.