Материално-техническа база

OLYMPUS DIGITAL CAMERA44. СУ „Неофит Бозвели” разполага с масивна училищна сграда на три етажа с централно парно отопление.
Класните стаи на учениците, обучавани в начален етап (І – ІV клас), през 2013 г. са изцяло ремонтирани и обзаведени с нови мебели. След основен ремонт стаите на полуинтерните групи са приветливи, модерно мебелирани помещения с оптимални условия за обучение и игра. Класните стаи на децата от начален курс са на първия и на втория етаж и са отделени от по-големите ученици със самостоятелен вход.
Кабинетите по всички предмети в основната и гимназиалната образователна степен са основно ремонтирани, просторни и светли, оборудвани с бели дъски, мултимедийни проектори и лаптопи.
Училището разполага с три компютърни кабинета, изцяло обновени през 2013 г. и оборудвани с най-съвременна техника. В два от тях има по тринадесет работни станции – компютърни терминали с дистанционно управление от учителски компютър, мултимедиен дистанционен проектор, мултифункционално устройство, интерактивна дъска.
Третият кабинет е просторна модерна мултимедийна зала, в която има всички необходими условия за обучение и разнообразни прадставителни изяви, срещи, семинари, открити уроци, презентации и др. Модерното техническо оборудване включва компютърни терминали, мултимедиен дистанционен проектор, мултифункционално устройство, интерактивна дъска.
В 44. СУ има медицински кабинет с постоянно здравно обслужване, както и кабинет за консултации с училищния психолог.
Училището разполага с голям физкултурен салон с фитнес зала, съблекални и ремонтирани санитарни помещения. Училищният двор е просторен, неотдавна асфалтиран, с разчертани сектори и атрибути за всички масови спортове.
Необходимите за учебния процес книги и помагала могат да бъдат заети от училищната библиотека.
Храненето на учениците е организирано в бюфет и ученически стол за децата в целодневна форма на обучение.
През 2013 г. беше направен основен ремонт на всички санитарни възли в училището.

През 2017 г. по европейски проект училищната сграда беше цялостно санирана, подменени бяха електроинсталацията, водопроводната инсталация и топлоинсталацията. Кабинетите и на третия етаж бяха оборудвани с нови лаптопи, мултифункционални устройства и проектори, както и с нови маси и столове.