Отчет на бюджета на 44. СОУ

Отчет на бюджета на 44. СУ за 2014 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2014 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото полугодие на 2014 година (януари – юни 2014 г.)

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2014 година

Бюджет за 2015 година на 44. СУ

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за второто тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за четвъртото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за второто тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за четвъртото тримесечие на 2016 година 

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2017 година 

План по бюджета на 44. СУ за 2017 година

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2017 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за първите девет месеца на 2017 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за месец декември 2017 година