Отчет на бюджета на 44. СУ

Бюджет 2024 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2024 година

Бюджет на 44. СУ за 2024 година

Бюджет 2023 година

Отчет на бюджета за 2023 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2023 година

Оборотна справка за първите девет месеца на 2023 ггодина

Бюджет 2022 година

Оборотна ведомост за първите девет месеца на 2022 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2022 година

Оборотна ведомост за  първо тримесечие на 2022 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2022 година

Подробна справка за начален план по дейности

Бюджет 2021 година

Отчет на бюджета за месец декември 2021 година

Оборотна ведомост за  2021 година

Оборотна ведомост за първите девет месеца на 2021 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2021 година

Оборотна ведомост за първото шестмесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за първото шестчесечие на 2021 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2021 година

Бюджет на 44. СУ за 2021 година

Бюджет 2020 година

Оборотна ведомост за 2020 година

Отчет на бюджета за 2020 година

Оборотна ведомост за първите девет месеца на 2020 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2020 година 

Оборотна ведомост за първото шестмесечие на 2020 година 

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2020 година 

Бюджет на 44. СУ за 2020 година 

Бюджет 2019 година

Оборотна ведомост за 2019 година 

Отчет на бюджета за 2019 година

Оборотна ведомост за първите девет месеца на 2019 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2019 година

Оборотна ведомост за първото шестмесечие на 2019 година 

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2019 година 

Оборотна ведомост за първото тримесечие на 2019 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2019 година 

Бюджет на 44. СУ за 2019 година

Бюджет 2018 година

Оборотна ведомост за 2018 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за 2018 година 

Оборотна ведомост за първите девет месеца на 2018 година

Отчет на бюджета за първите девет месеца на 2018 година 

Оборотна ведомост за първото шестмесечие на 2018 година 

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2018 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2018 година

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2018 година – оборотна ведомост

Заповед за утвърждаване на бюджета на 44. СУ за 2018 година 

Бюджет на 44. СУ за 2018 година 

Отчет на бюджета 2014 – 2017 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за 2014 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2014 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото полугодие на 2014 година (януари – юни 2014 г.)

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2014 година

Бюджет за 2015 година на 44. СУ

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за второто тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за четвъртото тримесечие на 2015 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за първото тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за второто тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за третото тримесечие на 2016 година

Отчет на бюджета на 44. СУ за четвъртото тримесечие на 2016 година 

Отчет на бюджета за първото тримесечие на 2017 година 

План по бюджета на 44. СУ за 2017 година

Отчет на бюджета за първото шестмесечие на 2017 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за първите девет месеца на 2017 година 

Отчет на бюджета на 44. СУ за месец декември 2017 година