Пети клас

IMG_0188 малЗа учебната 2019 – 2020  година 44. СУ „Неофит Бозвели” приема ученици в V клас в паралелки със засилено изучаване на български език и литература и  математика. Първи чужд език – английски език.

Училището предлага  изучаване на втори чужд език във факултативни часове – немски или испански език (по избор).

Обучението в прогимназиалната образователна степен (V – VІІ клас) в училището ни е ориентирано към:

  •  качествена подготовка по български език и литература и математика, осигуряваща оптимално представяне на  на НВО в VІІ клас
  • изграждане на компютърни умения
  • усвояване на знания по чужди езици – английски, испански и немски език
  • задълбочена общообразователна и специализирана подготовка
  • мултимедийно обучение в кабинети, оборудвани със съвременни технически средства (лаптопи, мултимедийни проектори)
  • пълноценно осмисляне на свободното време чрез участие в клубове по интереси, спортни секции и други извънкласни дейности.