Подготвителна група

44.СОУ „Н. Бозвели”

Обявява прием на ученици в

Подготвителна група

за учебната 2017–2018 година

 

Ние ви предлагаме:

 – съвременна материална база

 -индивидуален подход към всяко дете;

 -възможност за развитие на творческите способности

 -полудневна форма на обучение

Приемът в Подготвителната група ще се извършва съобразо критериите гласувани от Столична община.

Необходими документи:
Заявление за записване в ПГ
Копие от акт за раждане
Лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт