След седми клас

2020 – 2021 учебна година

Заповед № РД09-2152/ 27.08.2019 г. на Министъра на образованието и науката за провеждането на НВО през учебната 2019 – 2020 година и график на дейностите по приема след основно образование за 2020 – 2021 учебна година 

След VІІ клас за учебната 2020 – 2021 година 44. СУ „Неофит Бозвели” приема ученици  в две профилирани паралелки с конкурсни изпити по български език и литература и математика.

img_0999І. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, английски език 

Втори чужд език: испански език

Балообразуващи предмети: английски език и информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас

 

img_0945ІІ. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

• Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, немски език

Втори чужд език: английски език

• Балообразуващи предмети: английски език и информационни технологии от удостоверението за завършен VІІ клас

На учениците се предоставя възможност за:

  • Обучение за работа със софтуерни продукти от областта на графичния дизайн:

Abobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Flash

  • Участие в проекти на национално и международно ниво
  • Задълбочена подготовка за външно оценяване и държавни зрелостни изпити
  • Организиране на дискусии, кръгли маси и състезания

 

nikolay9a_16nomer

Разгледайте проекти на учениците ни по графичен дизайн ТУК.