Проект „Бъди добрият герой“

logo1Проектът „Бъди добрият герой”, в който участва 44. СУ „Неофит Бозвели“, е разработен от Столичната организация на БЧК и се изпълнява от доброволци на БМЧК – София, по метода „Връстници обучават връстници” от 2012 година насам. През учебната 2018 – 2019 година ще се осъществи седмият етап на проекта. Дейностите му, в които ще се включат нашите ученици,  имат за цел да изградят гражданско мислене у младите хора по проблема с агресията и да ги ангажират в противодействие на насилието в различните му форми. Така младежи обучават връстниците си и се опитват да ги убедят в необходимостта от толерантност и солидарност, за да намалее агресията в училищата.

Проектът ще приключи с общ масов хепънинг на територията на София, за да се каже: „НЕ НА АГРЕСИЯТА!”.

Българският младежки Червен кръст (БМЧК) е доброволна младежка организация, която е неразделна част от Българския Червен кръст и принадлежи към Международното младежко червенокръстко движение. Чрез своите доброволци в цялата страна и посредством своите програми за обучение, дейности и услуги БМЧК приобщава децата и младите хора към хуманитарните ценности и принципи, работи за намаляване на социалната и здравната им уязвимост, извършва застъпничество за подобряване на благосъстоянието им и насърчава толерантността и недискриминацията, уважението към различията и културното многообразие.