Проект „Подкрепа за успех“

logo

Проект „Подкрепа за успех“ по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ 2014 – 2020 г. е насочен към ученици, които имат различни затруднения в усвояването на знания и за които съществува риск от отпадане образователната система.

График на часовете за допълнително обучение по проект „Подкрепа за успех“ за месец юни 2019 година можете да видите тук.

През месеците юли и август не са предвидени занятия по проекта.

График на часовете за допълнително обучение за месец септември ще бъде приет на първия педагогически съвет след 1 септември.

Заповед на директора на 44. СУ