„Аз и нашата природа“

Picture4

Понякога учим по-добре тогава, когато не го наричаме учене.

Проектът „Аз и природата” превръща предизвикателството да се грижим за природата във вълнуващо преживяване.

В рамките на проекта, реализиран под ръководството на г-жа Татяна Михайлова, г-жа Стоянка Стефанова, г-жа Мария Захаринова,  г-жа Силвия Шишкова и г-жа Мария Цанева, учениците озелениха и облагородиха неасфалтираната част от училищния двор. Бяха поставени контейнери за разделно събиране на отпадъци.

Picture2Практически урок по екологично възпитание бяха акциите за почистване на близкия парк до стадион „Герена” и грижите за чистотата на природен парк „Витоша”.

Фотоконкурсът и конкурсът за рисунка на тема „Аз и природата” бяха израз на творческия потенциал на младите природолюбители, които имаха възможност да се почувстват истински откриватели и пазители на природата и нейното бъдеще.

Участниците в проекта се учат да пазят и обичат природата, да се грижат за нея и да се наслаждават на нейните богатства.

Виж снимките

Брошура на проект „Аз и нашата природа