Проект „УСПЕХ“

изтеглен файл (2)изтеглен файл (3)images

 

От 2012 г. 44. СОУ работи по проект „УСПЕХ”, BG051PO001-4.2.05 „Да направим училището привлекателно за младите хора” по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

През тази учебна година в 44. СОУ по проект УСПЕХ са организирани 21 групи с разнообразен предмет на дейност, което позволява на всяко дете да избере полезни и приятни извънкласни занимания според интересите и предпочитанията си.

Групи и ръководители:

 • Клуб „Математиката – интересна” – Даниел Илиянов Джевелеков
 • Клуб „Архимед” – Даниел Илиянов Джевелеков
 • Клуб „Език мой, драг мой” – Анелия Иванова Тошева
 • Клуб „Езикова лаборатория” – Светлана Иванова Първанова
 • Клуб „Модно ателие” – Красимира Славчева Йорданова
 • Клуб „Приказно вълшебство” – Галина Димитрова Антонова
 • Клуб „Фотоателие 44” – Петранка Иванова Бонина
 • Секция „Магията на спорта – волейболна страст” – Яна Боянова Чакалска
 • Секция „Магията на спорта – волейболна страст” – Александра Стефанова Андреева
 • Клуб „Английски език за деца” – Райна Петрова Родопска
 • Клуб „Английски език за големи ученици” – Райна Петрова Родопска
 • Клуб „Географски свят” – Петя Димитрова Янчева
 • Клуб „Електронен вестник” – Савчо Йорданов Димитров
 • Клуб „Творчество и красота” – Маргарита Виденова Асенова
 • Клуб „Социални умения” – Ели Георгиева Георгиева
 • Клуб „Знам и мога” – Маринела Ангелова Банковска
 • Клуб „Искам всичко да знам” – Катя Йорданова Маринова
 • Клуб „В чудния свят на математиката” – Цветанка Иванова Тенева
 • Секция „Компютърна презентация” – Стоянка Иванова Стефанова
 • Секция „Компютърна презентация” – Татяна Йорданова Михайлова
 • Клуб „Английски език за всички” – Мая Методиева Денкова

Прочетете за работата ни по проект УСПЕХ през миналата учебна година