Седмично разписание, графици

Разписание на учебното време и сменен режим в 44. СУ „Неофит Бозвели за 2021 – 2022 учебна година 

Разписание на учебното време и сменен режим в 44. СУ „Неофит Бозвели“ при обучение от разстояние в електронна среда за 2021 – 2022 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2021 – 2022 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ при обучение от разстояние в електронна среда за 2021 – 2022 учебна година

График за консултации с ученици през I срок на 2021 – 2022 учебна година

График за приемно време на родителите през I срок на 2021 – 2022 учебна година

График на часовете за консултация с ученици, родители и работа с училищна документация на класните ръководители през I срок на 2021 – 2022 учебна година