Седмично разписание, графици

Седмично разписание, графици

Седмично разписание, графици Разписание на учебното време и сменен режим на учениците от 44. СУ за 2019 – 2020 учебна година

Седмично разписание на часовете за първия учебен срок, 2019 – 2020 г. – начален етап

Седмично разписание на часовете за първия учебен срок , 2019 – 2020 г. – прогимназиален етап

Седмично разписание на часовете за първия учебен срок, 2019 – 2020 г. – гимназиален етап

График за приемно време на родители през първия срок на 2019 – 2020 учебна година

График на часовете за консултация с ученици, родители и работа с училищна документация на класните ръководители през първия срок на 2019 – 2020 учебна година

График за консултации на учителите с ученици през първия срок на 2019 – 2020 учебна година

График на дежурните учители през първия срок на 2019 – 2020 учебна година