Състав, съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите при училищното настоятелство на 44. СУ „Неофит Бозвели“:

Председател: Вергилия Георгиева Божкова

Заместник-председател: Ивайло Цветков Георгиев

Секретар: Силвана Илиева Грозданова

Бонка Стоянова Авросиева

Устав на училищното настоятелство при 44. СУ „Неофит Бозвели“