Състав, съвет на настоятелите

Съвет на настоятелите

Председател:

Милена Милчева Арнаудова-Славчева

Членове:

Бонка Стоянова Афросиева (заместник-председател)

Таня Георгиева Балабанова (секретар)

Виктория Божидарова Банкова (касиер)

Павлин Йорданов Бъчваров

Състав на Училищното настоятелство при 44. СУ „Неофит Бозвели”

 1. Таня Балабанова
 2. Кристина Мартинова
 3. Красимир Авросиев
 4. Бонка Авросиева
 5. Евелина Ангелова
 6. Йонка Стоянова
 7. Виктория Теодосиева
 8. Надежда Иванчева
 9. Милена Славчева
 10. Анна Йорданова
 11. Виктория Банкова
 12. Здравка Иванова
 13. Александра Симеонова-Цоцовска
 14. Цветелина Ехленова
 15. Ралица Петкова
 16. Диляна Коджабашийска
 17. Вера Колева
 18. Мариела Максимова
 19. Александра Георгиева
 20. Велислав Саров
 21. Райна Родопска
 22. Поли Янудова-Попова
 23. Искра Бончева-Иванова
 24. Павлин Бъчваров
 25. Татяна Младенова
 26. Рени Даракчиева
 27. Цветанка Симеонова
 28. Галина Асенова
 29. Емилия Христова
 30. Нели Филипова
 31. Мария Накова
 32. Никола Петров
 33. Виктория Стойкова
 34. Катя Врабчева
 35. Миглена Дойчинова
 36. Надежда Ненчова
 37. Сашка Нешева