Up to date!

eu-flag-erasmus-logo

Започна усилена подготовка за реализиране дейностите по проект “Up to date!”, Програма “ЕРАЗЪМ+”. Целта на този проект е пряко свързана с предизвикателствата и трудностите, пред които се изправят учителите при използването на дигиталните технологии в подкрепа мотивацията за учене и образователните резултати на учениците. Фокусът е върху разкриване потенциала на дигиталния свят и положителното въздействие на технологиите в насърчаване на напредъка, креативността и вдъхновяването за знания у учениците.

В проекта е предвидено участие на учители в три тематични обучителни курса. Повече информация за курсовете и критериите за участие можете да прочетете тук

Желанието ни е да превърнем работата на проектен принцип в съпътстваща част от образователния процес и така да постигнем мотивиране на учителите към професионално развитие и повишаване на качеството на преподаване. Учителите ще бъдат уверени да аранжират образователния процес така, че да провокират ученическото любопитство, тяхното вдъхновение за учене, повишаване на личните им компетентности и изграждане на ключови ценности.