Заедно сме по-добри

flaer_sport44. СУ „Неофит Бозвели“ реализира проект „Заедно сме по-добри“ по Програмата за развитие на физическото възпитание и спорта в Столична община. Целта на проекта е да бъдат създадени ефективни условия за насърчаване на децата и учениците към физическа активност, системно практикуване на спорт и спортни изяви като средство за здравословен начин на живот и подкрепа на личностното развитие.

Онлайн състезание по проект „Заедно сме по-добри“