Кога свършва учебната година за различните класове

Rear view of large group of students raising their arms to answer the question on a class at elementary school.

На основание чл. 258, ал.1 и чл.259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование и във връзка със Заповед РД 09-2118/28.08.2020 г. на министъра на образованието и науката са определени следните дати за край на втория учебен срок:

  • за учениците от I до III клас – 23.06.2021 г. (три допълнителни седмици, които ще бъдат използвани за компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети, дейности по обща подкрепа и занимания по интереси)
  • за учениците от IV до VI клас – 30.06.2021 г. (две допълнителни седмици, които ще бъдат използвани за компенсиране на учебното съдържание по учебните предмети и дейности по обща подкрепа)
  • за учениците от VII клас до ХI клас – 30.06.2021 г.

Заповед на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *