Свободни места по класове в 44. СУ

 

Клас Свободни места към дата 01.09.2023 г. за учебната 2023/2024 г.
1.
  1. клас
Няма свободни места
2. 2. клас Няма свободни места
3. 3. клас Няма свободни места
4. 4. клас Няма свободни места
5. 5. клас 2 места за НЕ
6. 6. клас 2 места за АЕ

2 места за НЕ

7. 7. клас Няма свободни места
8. 8. клас Няма свободни места
9. 9. клас Няма свободни места
10. 10. клас 2 места за НЕ
11. 11. клас Няма свободни места
12. 12. клас Няма свободни места