Свободни места по класове

Свободни места в 44. СУ „Неофит Бозвели“ по класове за 2022 – 2023 учебна година

Клас Свободни места към дата 25.08.2022 г. за учебната 2022/23 г.
1.
  1. клас
Няма свободни места
2. 2. клас Няма свободни места
3. 3. клас 1 място АЕ

3 места за НЕ

4. 4. клас Няма свободни места
5. 5. клас Няма свободни места
6. 6. клас 1 място за АЕ

1 място за НЕ

7. 7. клас Няма свободни места
8. 8. клас Няма свободни места
9. 9. клас Няма свободни места
10. 10. клас Няма свободни места
11. 11. клас Няма свободни места
12. 12. клас Няма свободни места