Свободни места по класове

 

Клас Свободни места към дата 16.07 2021 г. за учебната 2021/22 г.
1. 1. клас Няма свободни места
2. 2. клас 2 места за АЕ

3 места за НЕ

3. 3. клас Няма свободни места
4. 4. клас Няма свободни места
5. 5. клас Няма свободни места
6. 6. клас 2 места за  АЕ
7. 7. клас Няма свободни места
8. 8. клас Няма свободни места
9. 9. клас Няма свободни места
10. 10. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 1 място

СХН с ИИЧЕ – НЕ/АЕ – 4 места

11. 11. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 2 места

Предприемачески – 9 места

12. 12. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 8 места

Предприемачески– 12 места