Свободни места по класове

Свободни места в 44. СУ „Неофит Бозвели“ по класове за 2022 – 2023 учебна година

Клас Свободни места към дата 11.10.2022 г. за учебната 2022/23 г.
1.
  1. клас
Няма свободни места
2. 2. клас Няма свободни места
3. 3. клас Няма свободни места
4. 4. клас Няма свободни места
5. 5. клас Няма свободни места
6. 6. клас Няма свободни места
7. 7. клас Няма свободни места
8. 8. клас Няма свободни места
9. 9. клас Няма свободни места
10. 10. клас Няма свободни места
11. 11. клас Няма свободни места
12. 12. клас Няма свободни места