Свободни места по класове

 

Клас Свободни места към дата 13.09. 2021 г. за учебната 2021/22 г.
1. 1. клас Няма свободни места
2. 2. клас 2 места за НЕ
3. 3. клас Няма свободни места
4. 4. клас Няма свободни места
5. 5. клас Няма свободни места
6. 6. клас Няма свободни места
7. 7. клас Няма свободни места
8. 8. клас Няма свободни места
9. 9. клас Няма свободни места
10. 10. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 1 място

СХН с ИИЧЕ – НЕ/АЕ – 4 места

11. 11. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 2 места

Предприемачески – 9 места

12. 12. клас СХН с ИИЧЕ – АЕ/ИЕ – 8 места

Предприемачески– 12 места