01_walk_red

Walk the global walk

01_walk_red44. СУ „Неофит Бозвели“ участва в дейностите по проект „Мобилизиране на млади европейци в подкрепа на целите на устойчивото развитие“ (Walk the Global Walk), насочен към укрепване на сътрудничеството между местната власт, гражданския сектор и образователни институции в страни от и извън Европейския съюз за създаване на обща образователна рамка по глобалните цели на ООН за устойчиво развитие (ЦУР), в частност по теми: №11 – Устойчиви градове и общности; №13 – Борба с климатичните промени и №16 – Мир и справедливост.

Проектът на Столична община, който се реализира от януари 2018 г.  до октомври 2021 г., се фокусира върху темите на Глобалното гражданско образование, предоставяйки възможности за сътрудничество и обмен на информация на учители в Европа, като въвежда модели на активно участие и лидерство в училищата и установява диалог на местно и европейско ниво.

Онлайн платформа на проекта:

www.walktheglobalwalk.eu