Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА

Прием в първи клас – разпределение на учениците по паралелки

Родителска среща за бъдещите първокласници


През учебната 2021/2022 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

 Важно!!!

В периода 7 юни – 11 юни 2021 г. (до 17:00 ч.) родителите на първокласниците приети в 44.СУ, е необходимо да дойдат в училище, за да запишат децата си, като представят следните документи:

  1. Удостоверение за завършено предучилищно образование /оригинал/;
  2. Заявление за записване /по образец/;
  3. Заявления за ИУЧ, ФУЧ и ГЦОУД /попълват се на място/;
  4. Копие от акт за раждане.
  5. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии;

 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

 

 Заповед на директора на 44. СУ за утвърждаване на училищен план–прием на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 г. и определяне на комисия за извършване на дейностите по приема в I клас в съответствие със Системата за централизирано електронно класиране

Заповед на директора на 44.СУ за утвърждаване на училищен план-прием на ученици за I и V клас за учебната 2021/2022 г.

Гранични прилежащи райони за прием в 1. клас за 2021/2022 учебна година