Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА  2024/2025  УЧЕБНА ГОДИНА

За учебната 2024/2025 год. в 44.СУ ще бъдат сформирани 4 паралелки първи клас по 24 ученици. Всяка паралелка ще изучава избираеми учебни часове по: 

 • Български език и литература – 1 час седмично;
 • Математика – 1 час седмично; 
 • Информационни технологии – 1 час седмично.

Факултативните учебни часове за четирите паралелки са: 

Краснопис – 1 час седмично за всички паралелки;

Избор между: 

 • Чужд език – английски език – 1 час седмично или
 • Чужд език – немски език – 1 час седмично.

В периода на записване родителите на приетите първокласници е необходимо да посетят училището, за да запишат децата си, като представят следните документи:

 1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
 2. Копие на акт за раждане на детето;
 3. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /краен срок 14.09.2024 г./;
 4. Заявление за записване на дете в първи клас /от ИСОДЗ по образец/;
 5. Заявления за ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД /попълват се на място в училището/;
 6. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии /ТЕЛК/.Записването на класираните ученици за прием в първи клас се извършва до 16.00 часа на съответната дата, след което се елиминират всички незаписани деца. Заключване на  ИСОДЗ за класиране – 17.00 ч.

В дните за провеждане на Национално външно оценяване за ученици в VII клас /19.06.2024 г. и 21.06.2024 г. /, определени със Заповед на министъра на образованието и науката, записване на ученици в първи клас не се осъществява.

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2024/2025 г. 

Заповед за план-прием на ученици за I клас за 2024 – 2025 учебна година.

Карта прилежащи райони