Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2021/2022 ГОДИНА


През учебната 2021/2022 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

 Важно!!!

Уважаеми родители, следете редовно новините на  сайта на  ИСОДЗ, ПГУ и I клас. След 23.04.2021 г. ще имате възможност в профила на детето да отбелязвате избираемите учебни часове, които бихте искали да изучава в I клас в съответното училище, както и организацията на учебния ден- целодневна или полудневна.

Актуална информация  можете да намерите на следния линк: https://kg.sofia.bg/#/news

 

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2021/2022 г.

 

 Заповед на директора на 44. СУ за утвърждаване на училищен план–прием на ученици за първи клас за учебната 2021/2022 г. и определяне на комисия за извършване на дейностите по приема в I клас в съответствие със Системата за централизирано електронно класиране

Заповед на директора на 44.СУ за утвърждаване на училищен план-прием на ученици за I и V клас за учебната 2021/2022 г.

Гранични прилежащи райони за прием в 1. клас за 2021/2022 учебна година