European Olympics

Проект „European Olympics“ („Европейски олимпийски игри“,) Ключова дейност 2, сектор „Училищно образование”, по програма „Еразмус + проект KA219“ стартира през 2017 година и ще продължи до 2019 година и включва дейности на участници от България (44. СУ „Неофит Бозвели“), Испания, Португалия и Словения. В основата му е съдействието и обмяната на практики между образователните институции от страните партньори. Акцентът в дейностите по проекта е върху спорта, чуждоезиковото обучение, споделянето на ценности и отговорности, популяризирането на здравословен начин на живот и културни ценности, изграждането на приятелски отношения между европейските партньори.

Транснационалните учебни дейности се провеждат:

  • От 19 до 23 март 2018 г. в Любляна, Словения
  • От 16 до 20 април 2018 г. в Bombarral, Португалия
  • От 1 до 5 октомври 2018 г. в София, България
  • От 18 до 22 март 2018 г. в Бадахос, Испания.

Последната транснационална среща ще се проведе в Словения от 22 до 25 април 2019 г.

Всяка страна поема по шест ученици от всяка страна партнъор (общо 18) по време на транснационалните учебни дейности. Държавата домакин извършва дейности, свързани със спорта, олимпийския дух и здравословното съвместно съществуване, както и културни посещения.

Проектът предвижда обмяна на полезни практики, организиране на семинари, конференции и обучения, създаване на училищна платформа – блог за споделяне на полезна информация в интернет.

Като резултат се очаква промяна в спортните навици, начина на хранене и поведението на младите хора, които трябва да се убедят в необходимостта от чуждоезиково обучение като средство за общуване с връстници от Европа и във възможността чрез новите технологии да споделят полезна информация.

Можете да разгледате блога на European Olympics Bulgaria 2018 тук.