Учебници, книги за прочит, критерии

Уважаеми ученици и родители, за уточняване на учебниците и помагалата, които ще се използват в класовете от гимназиалния етап през 2020 – 2021 учебна година, ще получите информация от преподавателите по отделните предмети в първите учебни часове.

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ И УСТНИ ИЗПИТВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Списъци на книгите по литература за прочит през лятната ваканция по класове