Седмично разписание, графици

Разписание на учебното време и сменен режим в 44. СУ „Неофит Бозвели за 2021 – 2022 учебна година 

Учебни часове и почивки между тях при обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2021 – 2022 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2021 – 2022 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ при обучение от разстояние в електронна среда за 2021 – 2022 учебна година

Седмично разписание за учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап – първи учебен срок за 2021-2022 учебна година

График за консултации с ученици през I срок на 2021 – 2022 учебна година

График за приемно време на родителите през I срок на 2021 – 2022 учебна година

График на часовете за консултация с ученици, родители и работа с училищна документация на класните ръководители през I срок на 2021 – 2022 учебна година

График на дежурните учители по етажи през първия срок на 2021 – 2022 учебна година

График за контролни и класни работи през  първи срок на 2021-2022 учебна година