Седмично разписание, графици

СЕДМИЧНО РАЗПИСАНИЕ ПРЕЗ II УЧЕБЕН СРОК НА 2022-2023 г.

Начален етап

Прогимназия

Гимназия

 

Седмично разписание през I учебен срок на 2022-20223 учебна година за начален етап 

Седмично разписание през I учебен срок на 2022-2023 учебна година за прогимназия

Седмично разписание през I учебен срок на 2022-2023 учебна година за гимназия

Разписание на учебното време и сменен режим в 44. СУ „Неофит Бозвели за 2022 – 2023 учебна година

Учебни часове и почивки между тях при обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2022 – 2023 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2022 – 2023 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ при обучение от разстояние в електронна среда за 2022 – 2023 учебна година

График за консултации с ученици през I срок на 2022-2023 учебна година

График за приемно време на родителите през I срок на 2022-2023 учебна година

График на часовете за работа с училищна документация на класните ръководители през I срок на 2022-2023 учебна година

График за контролни и класни работи 3-7 клас през I срок на 2022-2023 учебна година

 

График за контролни и класни работи 8-12 клас през I срок на 2022-2023 учебна година

График за провеждане на поправителна сесия за V и VI клас