Седмично разписание, графици

Разписание на учебното време и сменен режим в 44. СУ „Неофит Бозвели за 2022 – 2023 учебна година

Учебни часове и почивки между тях при обучение от разстояние в електронна среда на учениците от 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2022 – 2023 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ за 2022 – 2023 учебна година

Разписание на учебното време и сменен режим на групите ЦОУД в 44. СУ „Неофит Бозвели“ при обучение от разстояние в електронна среда за 2022 – 2023 учебна година

Седмично разписание за учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап – през II срок на 2021-2022 учебна година

График за консултации с ученици през II срок на 2021-2022 учебна година

График за приемно време на родителите през II срок на 2021-2022 учебна годинаСедмично разписание за учениците от начален, прогимназиален и гимназиален етап – през II срок на 2021-2022 учебна година

График на часовете за работа с училищна документация на класните ръководители през II срок на 2021-2022 учебна година

График за контролни и класни работи през II срок на 2021-2022 учебна година

 

График за провеждане на поправителна сесия за V и VI клас