След основно образование

Прием в 44. СУ за 2021 – 2022 учебна година

Заповед № 836 / 09.08.2021 г. на директора на 44. СУ за утвърждаване на реализирания държавен план-прием в VIII клас

Прием в VIII клас – след III класиране

Поради неявяване в срок за записване на класирания ученик училищната комисия за приемане на документи за попълване на незаетите места и записване на учениците след завършено основно образование класира за прием в 8. клас кандидат с вх. № 1604/02.08.2021 г. с инициали Г. П. И. с бал 230,50 точки.

Прием в VIII клас – след III класиране

С протокол № 1618/04.08.2021 г. училищната комисия за приемане на документи за попълване на незаетите места и записване на учениците след завършено основно образование е класирала за прием в 8. клас след III класиране кандидата с вх. № 1610/03.08.2021 г. с инициали Л. Б. М. с бал 286,00 точки.

Прием в VIII клас – свободни места след трето класиране

Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на английски език – няма свободни места.

Профил „Софтуерни и хардуерни науки” с интензивно изучаване на немски език – едно свободно място

Срок за подаване на заявления за участие в класирането – от 02.08.2021 г. до 03.08.2021 г.

Срок за оповестяване на резултатите от класирането в сайта на 44. СУ “Неофит Бозвели” – 04.08.2021 г.

Записване на приетите ученици – 05.08.2021 г.

Заповед № 831/30.07.2021 г. на директора на 44. СУ „Неофит Бозвели“

Прием в VIII клас, II класиране – ученици, класирани в 44. СУ

Списъци на учениците, приети в 44. СУ „Неофит Бозвели“ на втори етап на класиране

„Софтуерни и хардуерни науки“ – английски език

„Софтуерни и хардуерни науки“ – немски език

Прием в VIII клас, I класиране – ученици, класирани в 44. СУ

Списъци на учениците, приети в 44. СУ „Неофит Бозвели“ на първи етап на класиране

„Софтуерни и хардуерни науки“ – английски език

„Софтуерни и хардуерни науки“ – немски език

Прием в VIII клас в 44. СУ – организация на дейностите

26 юни – информационен ден за кандидат-гимназистите в 44. СУ

Обучение по модела „Едно към едно“ в 44. СУ – важна информация за кандидат-гимназистите и техните родители

Посетете сайта с подробна информация за приема след основно образование в 44. СУ и модела „Едно към едно“ тук

След основно образование за учебната 2021 – 2022 година 44. СУ „Неофит Бозвели” приема ученици  в две профилирани паралелки.

Вижте видеопрезентация

 

img_0999І. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” с интензивно изучаване на АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, английски език, български език и литература

Втори чужд език: испански език

 

img_0945ІІ. ПРОФИЛ „СОФТУЕРНИ И ХАРДУЕРНИ НАУКИ” – „ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ И ГРАФИЧЕН ДИЗАЙН” с интензивно изучаване на НЕМСКИ ЕЗИК

• Профилиращи предмети: информатика, информационни технологии, немски език, български език и литература

Втори чужд език: английски език

Балът за прием за двете паралелки се образува от сбора на:

  • удвоената оценка от НВО по български език и литература

  • удвоената оценка от НВО по математика

  • оценката по чужд език от свидетелството за завършено основно образование

  • оценката по информационни технологии от свидетелството за завършено основно образование.

На учениците се предоставя възможност за:

  • Обучение за работа със софтуерни продукти от областта на графичния дизайн:

Abobe Photoshop
Adobe Illustrator
Adobe InDesign
Adobe Flash

  • Участие в проекти на национално и международно ниво
  • Задълбочена подготовка за външно оценяване и държавни зрелостни изпити
  • Организиране на дискусии, кръгли маси и състезания

 

nikolay9a_16nomer

Разгледайте проекти на учениците ни по графичен дизайн ТУК.