Архив на категория: Новини

Родителски срещи

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО и Наредба № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование и във връзка с провеждането на родителски срещи на:

26.09.2023 г.  – I смяна

27.09.2023 г. – II смяна

На 26.09.2023 г. /вторник/ и 27.09.2023 г. /сряда/  учебните часове за двете смени ще се проведат с намалено времетраене: 

  • Начало на учебните часове за първа смяна: 07:30 ч.; край – 12:10 ч.;
  • Начало на учебните часове за втора смяна: 12:20 ч.; край – 17:00 ч.

 

 

Прием в VIII клас – класиране

Във връзка с обявеното свободно място в VIII клас – паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език“, комисия назначена със заповед на директора на 44.СУ, разгледа постъпилите документи и класира ученика К.А.М.

В срок до 16.00 ч. на 01.09.2023 г. ученикът трябва да се запише, представяйки оригинал на свидетелство за завършен 7.клас.

На вниманието на заинтересованите лица

Ръководството на 44. СУ “Неофит Бозвели” Ви информира, че към 30.08.2023 г. има 1 (едно) свободно място за прием на ученици в VIII клас – паралелка с профил „Софтуерни и хардуерни науки, с интензивно изучаване на английски език“. Документи се приемат до 15:30 ч. на 31.08.2023 г. Обявяване на класирането до 10:00 ч. на 01.09.2023 г. Записване на класирания ученик до 16:00 ч. на 01.09.2023 г.

На вниманието на родители и ученици

Уважаеми ученици и родители,

През I-ви учебен срок учебните занятия ще се провеждат, както следва:

I смяна

I-VI клас    •    VIII б клас    •     XII б клас

II смяна

VII клас    •    VIII a клас    •    IX-XI клас    •    XII a клас

 

СРЕЩА С РОДИТЕЛИТЕ НА ЗАПИСАНИТЕ В I КЛАС УЧЕНИЦИ

Уважаеми родители,

На 11.09.2023 г. /понеделник/ от 18:00 ч. ще се проведат срещи с родителите на първокласниците по паралелки, както следва:

I А – к. 105 (зелена стая)

I Б – к. 106 (лилава стая)

I В – к. 107 (розова стая)

I Г – к. 108 (синя стая)

Очакваме Ви!