Административен персонал

Административно обслужване

Финансов отдел

Дияна Иванова – счетоводител

Теодора Генчева – касиер-домакин

Технически сътрудник:

Гергана Лазарова

Библиотекар:

Десислава Минчева

Поддръжка:

Георги Колковски