Административен персонал

Административно обслужване

Финансов отдел

Дияна Иванова – счетоводител

Бонка Авросиева – касиер-домакин

Технически сътрудник:

Гергана Лазарова

Библиотекар:

Галина Христова

Поддръжка:

Георги Колковски