Учебници

Уважаеми ученици и родители, за уточняване на учебниците и помагалата, които ще се използват в класовете от гимназиалния етап през 2018 – 2019 учебна година, ще получите информация от преподавателите по отделните предмети в първите учебни часове.

Учебници за 8. клас – 2018 -2019 учебна година 

 

Списъци на книгите по литература за прочит през лятната ваканция по класове