Учебници, книги за прочит, критерии

Уважаеми ученици и родители, за уточняване на учебниците и помагалата, които ще се използват в класовете от гимназиалния етап през 2019 – 2020 учебна година, ще получите информация от преподавателите по отделните предмети в първите учебни часове.

Учебници за 8. клас – 2018 – 2019 учебна година 

КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА ПИСМЕНИ И УСТНИ ИЗПИТВАНИЯ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Списъци на книгите по литература за прочит през лятната ваканция по класове