uchiteli

Учители

 

 • Български език и литература:

Анелия Тошева

Вероника Върбенова

Светлана Първанова

 • Математика:

Мария Жухова

Стефка Тошева

 • Английски език:

Даниела Василева

Екатерина Балтова

Лилия Гевгалова

Мая Денкова

Галина Пантова

 • Испански език:

Маргарита Владимирова

 • Немски език:

Биляна Ивановска

 • Информационни технологии и информатика:

Елена Пенчева – Колева

Петранка Бонина

 • Графичен дизайн:

Мария Тасева

 • Медийни комуникации:  

Вероника Върбенова

 • История и цивилизация:

Красимира Йорданова

 • География и икономика:

Петя Янчева

 • Биология и здравно образование:

Галина Георгиева

 • Физика и астрономия и химия и опазване на околната среда:

Силвия Шишкова 

 • Философски цикъл:

Катерина Григорова

 • Музика:

Младенка Грудева

 • Изобразително изкуство:

Светла Евденкова

 • Технологии:

Светла Евденкова

 • Физическо възпитание и спорт:

Александра Андреева

Евелина Миленкова

Любка Кичукова

Фредерика Цветкова

 • Начални учители:

Биляна Ивановска

Виолета Василева

Галина Антонова

Гергана Георгиева

Зорница Дарданова-Коритарова

Емилия Тодорова

Катя Маринова

Маринела Банковска

Мая Рангелова

Надя Дамянова

Росица Колева

Татяна Димитрова

Татяна Механджийска

Цветанка Тенева

Цецка Лилова

 • Полуинтернатни групи:

Боряна Димитрова

Венета Йорданова

Вилияна Начева

Гергана Тасева

Емилия Стоянова

Катерина Григорова

Катрина Тренчовска

Кети Кръстева

Красимира Михайлова

Лиaна Боянова

Милена Ангелова

Севдалина Николова

Снежана Амбицовска

 • Ресурсен учител:

Истилияна Стойнова

 • Психолог:

Глория Пасарева

 • Логопед:

Искра Донкова