Учители

 

 • Български език и литература:

Анелия Тошева

Вероника Върбенова

Милена Маркова

Светлана Първанова

Анелия Станоева

 • Математика:

Емилия Стоянова

Мая Иванова

Нели Дудова

Стела Иванчева – Тасева

 • Английски език:

Анна Николова

Екатерина Балтова

Мая Денкова

Галина Пантова

Златка Димитрова

 • Немски език:

Марияна Попова

Пламена Иванова

Катя Петкова

 • Испански език:

Маргарита Владимирова

 • Информационни технологии и информатика:

Даниела Мирчева – Иванова

Елена Пенчева – Колева

Красимира Михайлова

Мария Тасева

Петранка Бонина

Милена Каякчиева

 • Графичен дизайн:

Мария Тасева

Гена Живкова – Чолакова

 • История и цивилизация:

Гергана Анкова

Красимира Йорданова

 • География и икономика:

Гергана Анкова

Петя Янчева

 • Човекът и природата, биология и здравно образование:

Галина Георгиева

Теодора Стефанова

 • Физика и астрономия и химия и опазване на околната среда:

Теодора Стефанова

Силвия Шишкова

 • Философски цикъл:

Пенка Христова

 • Музика:

Младенка Грудева

 • Изобразително изкуство:

Светла Евденкова

Гена Живкова – Чолакова

 • Технологии и предприемачество:

Светла Евденкова

 • Физическо възпитание и спорт:

Александра Андреева

Евелина Миленкова

Любка Кичукова

Теодора Александрова

Фредерика Цветкова

 

 • Начални учители:

Боряна Димитрова

Гергана Георгиева

Деметра Димитрова

Екатерина Илиева

Зорница Дарданова – Коритарова

Емилия Тодорова

Катрина Тренчовска

Катя Маринова

Маринела Банковска

Мая Рангелова

Милена Ангелова

Надя Дамянова

Росица Колева

Татяна Димитрова

Татяна Механджийска

Цветанка Тенева

Цецка Лилова

 • Групи ЦОУД:

Биляна Ивановска

Валентина Крумова

Владислава Динова – Борисова

Галина Антонова

Галина Христова

Елена Янкова

Ивелина Иванова – Коларска

Ирина Асенова

Катя Дончева

Кети Кръстева

Лиана Боянова

Мирослава Ваклинова

Ралица Дамянова

Севдалина Николова

Фатма Кавлакова

Христина Маринска

 • Ресурсен учител:

Галя Атанасова

 • Психолог:

Грозданка Стамова

 • Логопед:

Жаклин Колева