Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


През учебната 2020/2021 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

Съобщение относно записването на класираните първокласници

Уважаеми родители на бъдещите първокласници,

Уведомяваме Ви, че поради провеждане на държавни зрелостни изпити в голяма част от училищата на 03.06.2020 г. записването на  класираните на първо класиране първокласници ще се осъществява след 14 часа.  

На 17.06.2020 г. ще се проведе Националното външно оценяване за VII клас, поради което записването на класираните на второ класиране първокласници ще се извършва след 14 часа.

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages

 График на дейностите по приема

21.04. – 21.05.2020 г. /вкл./

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

ВАЖНО! Заявленията по образец се попълват и се подават на имейла на училището sou44_nbozveli@abv.bg.

Във връзка с писмо от Столична община с вх. № РУО 1-10144/08.05.2020 г. от 14 май заявленията за кандидатстване в първи клас могат да се подават и на място в 44. СУ от 9 до 16 часа. 

Заявления по образец можете да изтеглите  Приложение №1 от тук  и Приложение №2 от  тук

 01.06.2020 г. – 17.00 ч.

Обявяване  на списъците от първо класиране

02.06.2020 г. – 05.06.2020 г. /вкл./ – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

При записване родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

– лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт.

08.06.2020 г.- 18.00 ч.

Обявяване на свободни места за второ класиране

09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. /вкл./ до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

 

15.06.2020 г. – 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици от второ класиране

16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. /вкл./ до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

18.06.2020 г. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране

19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. /вкл./- до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

22.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

23.06.2020 г.до 24.06.2020 г. – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

24.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

04.06.2020 г. до 14.09.2020 г.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО – София – град

Класирането се извършва при спазване на водещия критерий съобразно с подадените от родителя /настойника/ заявления и децата се разпределят по групите, посочени в раздел III, т. 8 от Системата.

Уважаеми родители, в зависимост от ситуацията в страната са възможни промени в начина, по който ще се осъществява записването на приетите в първи клас ученици, за което ще бъдете уведомени своевременно на сайта на училището.

Прилежащият район към 44.СУ включва улиците:

бул. “ Владимир Вазов“ от ж.п. линия до №40-44; ул. „Рилска обител“ – нечетни номера от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“; бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Рилска обител“ до ул. „Ст. Богориди“ от №26 до бл.1; ул. „Тодорини кукли“ от №47-55А /бл. 47/, ул. 549 до бул. “ Владимир Вазов“; ул. „Друшлявица “ №17, ул.“Ботьо Петков“

Гранични прилежащи райони за прием в 1. клас за 2020 – 2021 учебна година

 

https://www.sofia.bg/web/guest/education-messages/

Важна информация за кампанията за кандидатстване за прием в първи клас

Уточнение от Столична община относно кампанията по кандидатстване за прием на деца в първи клас

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

 

Заповед на директора на 44. СУ за утвърждаване на училищен план прием на ученици за първи и пети клас за учебната 2020/2021 г.

 

 Заповед на директора на 44. СУ за определяне дейностите на комисията за класиране на ученици за прием в първи клас на 44. СУ

 

Уведомление от Столична община – район „Подуяне“ за издаване на справки за настоящ и постоянен адрес

 

Карта