Първи клас

 l0OjoUsi

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2017/2018 ГОДИНА

Уважаеми родители,

Запознайте се с правилата за прием в първи клас на 44. СУ, съобразени с процедурите, регламентирани в Системата за прием на учениците в първи клас на общинските училища на територията на Столична община:

Заповед на Директора за прием на ученици в I клас на 44. СУ и график на дейностите

1klas

Разгледайте приложената карта, за да се запознаете с границите на определената  за училището прилежаща територия:

shema

Необходимите заявления за кандидатстване в 44.СУ можете да изтеглите оттук:

Заявление за прием в І клас

Заявление за факултативни учебни часове в І клас

Заявление за избираеми часове в І клас

Заявление за целодневна организация на учебния ден