Първи клас

 l0OjoUsi

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА УЧЕБНАТА 2020/2021 ГОДИНА


През учебната 2020/2021 година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

 График на дейностите по приема

21.04. – 21.05.2020 г. /вкл./

Подаване на заявления от родителите за прием в първи клас

ВАЖНО! Заявленията са по образец и се попълват и подават по E-mail: sou44_nbozveli@abv.bg

Заявления по образец можете да изтеглите от тук и тук

 01.06.2020 г. – 17.00 ч.

Обявяване  на списъците от първо класиране

02.06.2020 г. – 05.06.2020 г. /вкл./ – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на първо класиране

При записване родителят /настойникът/ или упълномощеното от него лице представя:

– оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;

– лична здравно-профилактична карта и имунизационен паспорт.

08.06.2020 г.- 18.00 ч.

Обявяване на свободни места за второ класиране

09.06.2020 г. до 15.06.2020 г. /вкл./ до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие във второ класиране

/На 09.06. и 11.06. заявления за участие във второ класиране могат да се подават след приключване на НВО по БЕЛ и математика за 7. клас/

15.06.2020 г. – 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици от второ класиране

16.06.2020 г. до 18.06.2020 г. /вкл./ до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на второ класиране

18.06.2020 г. – 18.00 ч.

Обявяване на свободните места за трето класиране

19.06.2020 г. до 22.06.2020 г. /вкл./- до 12.00 ч.

Подаване на заявления за участие в трето класиране

22.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на списъците на приетите ученици на трето класиране

23.06.2020 г.до 24.06.2020 г. – до 17.00 ч.

Записване на учениците, приети на трето класиране

24.06.2020 г. – в 18.00 ч.

Обявяване на свободните места след трето класиране

04.06.2020 г. до 14.09.2020 г.

Попълване на свободните места след трето класиране и публикуването им на интернет страницата на училището и РУО – София – град

Класирането се извършва при спазване на водещия критерий съобразно с подадените от родителя /настойника/ заявления и децата се разпределят по групите, посочени в раздел III, т. 8 от Системата.

Прилежащият район към 44.СУ включва улиците:

бул. “ Владимир Вазов“ от ж.п. линия до №40-44; ул. „Рилска обител“ – нечетни номера от бул. „Владимир Вазов“ до бул. „Ботевградско шосе“; бул. „Ботевградско шосе“ от ул. „Рилска обител“ до ул. „Ст. Богориди“ от №26 до бл.1; ул. „Тодорини кукли“ от №47-55А /бл. 47/, ул. 549 до бул. “ Владимир Вазов“; ул. „Друшлявица “ №17, ул.“Ботьо Петков“

 

Система за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите за прием на ученици в първи клас за учебната 2020/2021 г.

 

Заповед на директора на 44. СУ за утвърждаване на училищен план прием на ученици за първи и пети клас за учебната 2020/2021 г.

 

 Заповед на директора на 44. СУ за определяне дейностите на комисията за класиране на ученици за прием в първи клас на 44. СУ

 

Уведомление от Столична община – район „Подуяне“ за издаване на справки за настоящ и постоянен адрес