Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА  2022/2023  УЧЕБНА ГОДИНА

 

Уважаеми родители на бъдещи първокласници,

Благодарим Ви за доверието, което ни оказвате, като записахте детето си в 44. СУ “Неофит Бозвели”.

С разпределението на бъдещите ученици  по паралелки, може да се запознаете тук

Уведомяваме Ви, че на 09.09.2022 г. от 18.00 ч.  ще се проведе родителска среща по класове както следва:

  • I а клас – етаж 1, зелена стая;
  • I б клас – етаж 1, лилава стая;
  • I в клас – етаж 1, розова стая;
  • I г клас – етаж 1, синя стая.

 

 


През  2022/2023 учебна година в 44. СУ „Неофит Бозвели“ ще бъдат приети ученици в първи клас в 4 паралелки с разширено изучаване на български език и литература, английски език, немски език, математика и информационни технологии в рамките на часовете като избираеми и  факултативни предмети.

ВАЖНО!!!

График за провеждане на прегледа за училищна готовност на бъдещите първокласници можете да видите  тук .

 

Уважаеми родители, на 22.06.2022 г. /сряда/ от 18.00 ч. във физкултурния салон на училището ще се проведе родителска среща с родителите на бъдещите първокласници записани в 44. СУ.

Очакваме Ви!

 

В периода 6 юни/след обявяването на резултатите/17 юни 2022 г. (до 17:00 ч.)  родителите на приетите първокласници е необходимо да посетят училището, за да запишат децата си, като представят следните документи:

  1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
  2. Копие на удостоверение за раждане на детето;
  3. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /краен срок 14.09.2022 г./;
  4. Заявление за записване на дете в първи клас /от ИСОДЗ по образец/;
  5. Заявления за ИУЧ, ФУЧ и ГЦОУД /попълват се на място в училището/;
  6. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии /напр. ТЕЛК/.

В дните за провеждане на Национално външно оценяване за ученици в VII и X клас /14.06.2022 г., 16.06.2022 г. и 17.06.2022 г./ определени със Заповед на министъра на образованието и науката, записване на ученици в първи клас не се осъществява.

Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

Решение на Столичния общински съвет от 24.02.2022 година за приемане на Наредба за прием на ученици в първи клас в общинските училища на територията на Столична община

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2022/2023 г. 

Заповед на директора на 44. СУ за определяне на комисия по прием на ученици в първи клас за 2022- 2023 учебна година
Заповед за план-прием на ученици за I клас за 2022 – 2023 учебна година.