Първи клас

 

ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС ЗА  2023/2024  УЧЕБНА ГОДИНА

На 11.09.2023 г. /понеделник/ от 18:00 ч. ще се проведат срещи с родителите на първокласниците по паралелки, както следва:

I А – к. 105 (зелена стая)

I Б – к. 106 (лилава стая)

I В – к. 107 (розова стая)

I Г – к. 108 (синя стая)

Очакваме Ви!
За учебната 2023/2024 год. в 44.СУ ще бъдат сформирани 4 паралелки първи клас по 24 ученици. 

Всяка паралелка ще изучава избираеми учебни часове по: 

 • Български език и литература – 1 час седмично;
 • Математика – 1 час седмично; 
 • Информационни технологии – 1 час седмично.

Факултативните учебни часове за четирите паралелки са: 

Краснопис – 1 час седмично за всички паралелки;

Избор между: 

 • Чужд език – английски език – 1 час седмично или
 • Чужд език – немски език – 1 час седмично.

В периода на записване родителите на приетите първокласници е необходимо да посетят училището, за да запишат децата си, като представят следните документи:

 1. Оригинал на удостоверение за завършена подготвителна група;
 2. Копие на акт за раждане на детето;
 3. Лична здравно-профилактична карта и имунизационен картон /краен срок 14.09.2023 г./;
 4. Заявление за записване на дете в първи клас /от ИСОДЗ по образец/;
 5. Заявления за ИУЧ, ФУЧ и ЦОУД /попълват се на място в училището/;
 6. Документи, удостоверяващи наличието на допълнителни критерии /ТЕЛК/.

В дните за провеждане на Национално външно оценяване за ученици в VII и X клас /13.06.2023 г. и 16.06.2023 г. /, определени със Заповед на министъра на образованието и науката, записване на ученици в първи клас не се осъществява.

График на дейностите за прием в I клас за учебната 2023/2024 г. 

Заповед за план-прием на ученици за I клас за 2023 – 2024 учебна година.