Ново! Организация на учебния процес в 44. СУ

dist1Считано от 15.12.2021 г., присъствено ще се обучават и учениците от XI а клас.

На обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) остават учениците от IX б и X б клас.

Заповед №288/ 14.12.2021 г. на директора на 44. СУ за възстановяване на присъственото обучение на 11. а клас

Считано от 13.12.2021 г., присъствено още се обучават и  учениците от XII Б.

На обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) остават следните паралелки: 

 • IX Б; 
 • X Б;
 • XI А.
Заповед №254/ 10.12.2021 г. на директора на 44. СУ за възстановяване на присъственото обучение за 12. б клас

Считано от 08.12.2021 г., присъствено ще се обучават и  следните паралелки:

 • VI Б
 • VII Б 
 • IX А; 
 • XI Б.

На обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) остават следните паралелки: 

 • IX Б;
 • X Б;
 • XI А;
 • XII Б.

Заповед №181/ 6.12.2021 г. на директора на 44. СУ  за възстановяване на присъственото обучение на някои паралелки 

Останалите паралелки от училището продължават присъствено обучение съгласно заповедта на директора на 44. СУ.

На основание заповедите на министъра на здравеопазването и министъра на образованието и науката и в резултат от направено допитване до родителите на учениците от V до XII клас учебните занятия в 44. СУ от 6 декември ще се провеждат, както следва: 

 1. Провеждане на образователен процес в прогимназиален и гимназиален етап на обучение при следния ред:
 • Присъствено обучение от 06.12.2021 г. за следните паралелки:
 • V A, V Б, V В;
 • VI А, VI В;
 • VII А;
 • VIII А, VIII Б;
 • X А;
 • XII А.
 • Обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) за следните паралелки: 
 • VI Б;
 • VII Б;
 • IX А, IX Б;
 • X Б;
 • XI А, XI Б;
 • XII Б.
 1. За учениците, чиито родители не са дали своето съгласие за тестване с неинвазивни бързи антигенни тестове за CОVID-19 и не разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването, обучението се осъществява синхронно в условия на ОРЕС с включени камера и микрофон. При неизпълнение на изискванията за осъществяване на синхронно обучение в условия на ОРЕС се поставя отсъствие по неуважителни причини.  
 2. За изследване на учениците за COVID-19 с неинвазивни бързи антигенни тестове на 06.12.2021 г., понеделник, както и всеки следващ понеделник,  учениците се явяват за първия си учебен час 20 мин. преди началото му.
 3. Учениците от V, VI и VII клас влизат в училищната сграда от централния вход на училището. 
 4. Учениците от VIII, X и XII клас влизат в училищната сграда от входа в близост до физкултурния салон.
 5. Учениците, които разполагат с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването, не се изследват с неинвазивен бърз антигенен тест и се допускат в училищната сграда след представяне на декларация  и съответния документ. 
 6. Декларациите за изразено съгласие на родителите за тестване на детето им се представят на 06.12.21 г. на длъжностно лице при съответния вход. 
 7. В случай на изразено съгласие от родител за тестване на детето му след 06.12.2021 г., декларациите се представят в деня преди реалното присъствие на ученика за изследване в училищната администрация. 
 8. Изследването се извършва от самите ученици в класната стая преди започването на първия учебен час със съдействието на учителя, с когото предстои да имат първи учебен час.  
 9. Учителите, учениците и техните родители спазват стриктно актуализираните вътрешно-училищни документи (правилник за дейността на училището – ПДУ, приложенията към него, седмично разписание). 
 10. В училищната сграда не се допускат външни лица без валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела или за отрицателен резултат от лабораторно изследване съгласно изискванията, въведени със заповед от министъра на здравеопазването.

Заповед №173/ 3.12.2021 г. на директора на 44. СУ 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *